MDS

交 通 安 全 教 室

松阪自動車学校では、地域の交通安全に寄与するため、小学生を対象とした交通安全教室を行っております。